Cấu trúc If only và cách sử dụng

Cấu trúc if only trong tiếng Anh

Khi sử dụng tiếng Anh, có một số lúc ta cần phải thể hiện tâm lý tiếc nuối về một sự việc nào đó và hy vọng rằng có thể thay đổi nó (sự việc đó có thể không tồn tại, đã xảy ra trong quá khứ hoặc chưa xảy ra và mong muốn xảy … Read more

Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh (Modal verbs)

Động từ khuyết thiếu trong tiếng anh

May I come in? Can you open the door? You must do your homework. Trên đây là những câu rất đặc biệt trong tiếng Anh. VinaEnglish đố các bạn biết điểm đặc biệt ở đây là gì? Nếu các bạn chưa nghĩ ra câu trả lời thì VinaEnglish sẽ bật mí cho bạn một vài … Read more