Câu phủ định trong tiếng Anh ( Negative sentences )

Câu phủ định trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh luôn tồn tại hai dạng câu chính, đó là câu khẳng định và câu phủ định. Bởi trong cuộc sống, luôn xuất hiện những ý kiến trái chiều nhau về một vấn đề, có người sẽ đồng tình với quan điểm đó, có người thì lại phản đối chúng. Và để có … Read more

Động từ To Be trong tiếng Anh

Động từ tobe trong tiếng anh

Để có thể hiểu sâu được một thứ ngôn ngữ, mỗi người học cần nắm chắc từ những kiến thức căn bản nhất. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về một động từ cơ bản nhất trong ngữ pháp Tiếng Anh, đó chính là động từ TO BE 1. Động từ TO … Read more

Cấu trúc Not Only But Also trong tiếng Anh

cấu trúc not only but also

Đã bao giờ bạn nghe những câu nói như “ Cô ấy không chỉ thông minh mà còn rất xinh đẹp” hay “ Không chỉ biết tiếng Nhật mà cậu ấy còn biết tiếng Anh” ? – Chắc hẳn là có. Thế nhưng, để diễn đạt những câu này trong tiếng Anh chúng ta dùng … Read more